GR |  ENG
 • ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

   Η Lotus Business Consulting υποστηρίζει ουσιαστικά την επιχείρησή σας στην αξιοποίηση των Εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις.

   Η Lotus Business Consulting έχει υποβάλει

   • πάνω από 100 επενδυτικές προτάσεις σε διάφορα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα
   • σε δεκάδες επιχειρήσεις και οργανισμούς
   • με επιτυχία στην αξιολόγησή τους που ξεπερνά το 98%

   H Lotus Business Consulting

   • είναι κοντά σε κάθε επενδυτική προσπάθεια της επιχείρησής σας για να εξασφαλίσετε την ανάπτυξή της.
   • βρίσκει για εσάς το επενδυτικό πρόγραμμα που καλύπτει με τον καλύτερο τρόπο το είδος της επένδυσης που θέλετε να κάνετε.
   • σας προτείνει το πλέον συμφέρoν χρηματοδοτικό σχήμα ώστε να αξιοποιήσετε 100% το πρόγραμμα προς όφελος της επιχείρησής σας.
   • σας εξασφαλίζει την έγκριση του επενδυτικού σας σχεδίου και την σωστή τεχνική διαχείριση του έργου σας ώστε να ολοκληρωθεί άμεσα η εκταμίευση της επιχορήγησής σας.

   Δείτε ποιά επενδυτικά προγράμματα τρέχουν αυτήν την περίοδο


 • ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

   Προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες ξεκινώντας μια νέα επένδυση

   • Ελλιπής αντίληψη για την βιωσιμότητα της επένδυσης
   • Ανάγκη για στοιχεία του κλάδου και των τάσεων της αγοράς
   • Πρακτικές και case studies για παρόμοιες επενδύσεις
   • Γραφειοκρατία και καθυστερήσεις
   • Ανάγκη για εύρεση και κατανόηση της νομοθεσίας
   • Ανάγκη για καθοδήγηση σε οικονομοτεχνικές λύσεις

   Η εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων, Lotus Business Consulting αναλύοντας και κατανοώντας το ανταγωνιστικό περιβάλλον του κλάδου σας, βοηθά την επιχείρησή σας να χαράξει σωστά την στρατηγική της και να διεισδύσει δυναμικά στην εκάστοτε αγορά.

   Η Lotus Business Consulting παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο υπηρεσιών, όπως

   • Μελέτες βιωσιμότητας
   • Επιχειρησιακά σχέδια (Business plans)
   • Στρατηγικά Σχέδια Προώθησης (Marketing plans)
   • Εξειδικευμένες μελέτες κλάδων

   Πάνω από 150 επιχειρήσεις και οργανισμοί έχουν εμπιστευτεί την Lotus Business Consulting

   Η αναγκαιότητα των παραπάνω τεχνικοοικονομικών μελετών είναι προφανής καθώς απαιτούνται πλέον σε πολλές δράσεις (π.χ business plan για λήψη τραπεζικών δανείων, μελέτη βιωσιμότητας για υποβολή προγραμμάτων χρηματοδότησης, marketing plan για εισαγωγή προϊόντος/υπηρεσίας σε νέες αγορές κ.λ.π.)

   Η Lotus Business Consulting μέσα από την εκτενή εμπειρία του επιστημονικού δυναμικού της, τη σύγχρονη τεχνογνωσία και τη γνώση των τάσεων της αγοράς, σας καθοδηγεί με στόχο την μείωση του κόστους της λειτουργίας της επιχείρησής σας, τη διείσδυση σε νέες αγορές και τη μεγιστοποίηση του κέρδους σας.

   Δείτε μερικές επιχειρήσεις που μας εμπιστεύτηκαν


 • ΠΡΟΒΟΛΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ

   Ο έντονος ανταγωνισμός έχει δημιουργήσει την ανάγκη για στοχευόμενες δράσεις προβολής και προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών για την επιτυχημένη διαφοροποίησή τους και αναγνώρισή τους από τον καταναλωτή.

   Η Lotus Business Consulting βρίσκεται δίπλα στην επιχείρησή σας στην προσπάθεια αυτή, με εξειδικευμένο δίκτυο συνεργατών από την Ελλάδα και το εξωτερικό που σας σχεδιάζει ένα οικονομικό και αποτελεσματικό σχέδιο προβολής και προώθησης των προϊόντων σας, σύμφωνα με τους στόχους σας και τα χαρακτηριστικά του κλάδου που δραστηριοποιείστε.

   Ενδεικτικά, οι υπηρεσίες της εταιρείας συμβούλων επιχειρήσεων Lotus καλύπτουν αποτελεσματικά

   • Δημιουργία στρατηγικής και καμπάνιας προβολής & προώθησης της επιχείρησής σας
   • Διεθνές μάρκετινγκ
   • Έρευνα αγορών
   • Ένταξη σε προγράμματα ενίσχυσης της εξωστρέφειας της επιχείρησής σας
   • Σχεδιασμό και υλοποίηση επιδοτούμενων προγραμμάτων προβολής και προώθησης αγροτικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή αγορά και σε τρίτες χώρες
   • Μελέτες Προβολής και Προώθησης Τοπικών Προϊόντων ως προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ
   • Branding

   Δείτε προγράμματα που υποστηρίζουν την προβολή της επιχείρησής σας


 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
   Η πιστοποίηση με Διαχειριστικά Συστήματα Ποιότητας αποτελεί βασική προϋπόθεση και απαίτηση της επιχείρησής σας, για την ασφαλή διάθεση των υπηρεσιών σας ή /και των προϊόντων σας.

   Η Lotus Business Consulting σχεδιάζει, αναπτύσσει, εφαρμόζει και επιθεωρεί εσωτερικά (audits) το Διαχειριστικό Σύστημα που αρμόζει στην επιχείρησή σας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και υποστηρίζει την ορθή λειτουργία του και τη συνεχή βελτίωσή του.

   Η εταιρεία Συμβούλων επιχειρήσεων Lotus έχει εγκαταστήσει:

   • πάνω από 260 πιστοποιημένα συστήματα ποιότητας
   • πάνω από 200 Πιστοποιημένα συστήματα ασφάλειας τροφίμων
   • σε περισσότερους από 10.000 παραγωγούς πιστοποιημένο σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης

   Στη Lotus Business Consulting δημιουργούμε και εφαρμόζουμε λειτουργικά τα συστήματα ώστε να αποτελέσουν χρήσιμο εργαλείο στην επιχείρησή σας προσφέροντας πλεονεκτήματα:

   • αποδεδειγμένη εσωτερική οργάνωση
   • ενίσχυση ταυτότητας επιχείρησης
   • ενίσχυση εμπιστοσύνης πελατών
   • βελτίωση του πλαισίου συνεργασίας με τους προμηθευτές
   • λύσεις σε προβλήματα παραγωγής
   • μείωση γραφειοκρατίας

   Δείτε αναλυτικά τις υπηρεσίες της Lotus Business Consulting για πιστοποίηση


 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
   Προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην κακή διαχείριση ενός έργου:
   • Χρηματικές διαρροές στις δράσεις των επιδοτούμενων προγραμμάτων
   • Παράβλεψη καταληκτικών ημερομηνιών των επιδοτούμενων προγραμμάτων
   • Σπατάλη χρόνου και ενέργειας σε γραφειοκρατικές διαδικασίες
   • Αδυναμία επίλυσης προβλημάτων κατά την υλοποίηση του προγράμματος

   Η Lotus Business Consulting δίνει ολοκληρωμένες λύσεις και σας εξασφαλίζει την ομαλή υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος της επιχείρησής σας.

   Η εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων Lotus έχει αναλάβει τον ρόλο του Τεχνικού Συμβούλου τόσο σε ευρωπαϊκά όσο και σε εθνικά προγράμματα με απόλυτη επιτυχία.

   Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου της Lotus που σας αφορούν:

   • Οικονομική διαχείριση – έλεγχος κόστους του έργου
   • Χρονικός προγραμματισμός και διοικητική διαχείριση του έργου
   • Διαπίστωση και λύση προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν κατά την υλοποίηση
   • Υποβολή εκθέσεων προόδου στους αρμόδιους φορείς και γραφειοκρατική υποστήριξη σε όλες τις φάσεις του έργου
   • Συνεχής παρακολούθηση του έργου

   Η Lotus έχει διατελέσει με επιτυχία Τεχνικός Σύμβουλος

   • σε 1 Δημόσιο οργανισμό
   • σε 2 Δήμους
   • σε 2 Αναπτυξιακές εταιρείες
   • σε πάνω από 30 Επιχειρήσεις

   Επιπλέον, η Lotus Business Consulting έχει εμπειρία στην Ενδιάμεση Αξιολόγηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και μελετών με υπηρεσίες, όπως:

   • Εκτίμηση αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας
   • Προγραμματισμός και υλοποίηση παρεμβάσεων
   • Κριτική αξιολόγηση, παρακολούθηση εφαρμογής και εκτέλεσης του έργου
   • Εκτίμηση βαθμού επίτευξης στόχων και αποτελεσμάτων

   Δείτε κάποια από τα έργα μας


 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

   Η Lotus Business Consulting έχει τα εργαλεία που χρειάζεστε για να βελτιστοποιήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησης σας, παρέχοντας business wise λύσεις.

   Την Lotus έχουν εμπιστευτεί

   • πάνω από 50 επιχειρήσεις
   • πάνω από 10 οργανισμοί

   Μερικά από τα εφόδια που παρέχει η Lotus στην επιχείρησή σας

   • Λύσεις Ιχνηλασιμότητας (επιχειρηματικές εφαρμογές και προγράμματα τελευταίας τεχνολογίας)
   • Λειτουργικός σχεδιασμός και ανασχεδιασμός βιομηχανικών μονάδων (βελτιστοποίηση και απλούστευση επιχειρηματικών διεργασιών)
   • Οργάνωση και διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics)
   • Διαδοχή οικογενειακών επιχειρήσεων

   H άριστη τεχνογνωσία των έμπειρων στελεχών της εταιρείας συμβούλων επιχειρήσεων Lotus, μπορεί να δημιουργήσει χρήσιμα επιχειρηματικά εργαλεία, ειδικά σχεδιασμένα στις ανάγκες σας.

   Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε λύσεις για την επιχείρησή σας


 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
   Η Lotus Business Consulting σας παρέχει ολοκληρωμένες επενδυτικές προτάσεις και λύσεις προκειμένου να αναπτύξετε το φιλοπεριβαλλοντικό προφίλ της επιχείρησης ή του οργανισμού σας και να συμβαδίσετε με τις νέες «πράσινες» επιχειρηματικές πρακτικές.

   Η Lotus Business Consulting έχει υποβάλει

   • πάνω από 100 επενδυτικές προτάσεις σε διάφορα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα
   • σε δεκάδες επιχειρήσεις
   • με επιτυχία στην αξιολόγησή τους που ξεπερνά το 98%

   H Lotus Business Consulting αναλαμβάνει

   • συμμόρφωση με τις νέες Ευρωπαϊκές και Εθνικές περιβαλλοντικές απαιτήσεις
   • ένταξη σε περιβαλλοντικά προγράμματα Εθνικής και Ευρωπαϊκής χρηματοδότησης
   • μείωση κόστους εντάσσοντας την φιλοπεριβαλλοντική διαχείριση στην παραγωγική διαδικασία.
   • περιβαλλοντικές μελέτες Εθνικής ή Τοπικής σημασίας
   • πιστοποίηση περιβαλλοντικών συστημάτων διαχείρισης (ISO 14000, EMAS, ECOLABEL, AGRO)
   Δείτε ποια φιλοπεριβαλλοντικά προγράμματα τρέχουν αυτή τη στιγμή • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
   Η Lotus Business Consulting διαθέτει συνεργάτες με επιστημονικό υπόβαθρο, πιστοποιημένους εκπαιδευτές, με πολυετή εμπειρία στην οργάνωση σεμιναρίων αλλά και στην εκτέλεση ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης.

   Η Lotus Business Consulting έχει

   • συμπληρώσει πάνω από 10.000 ώρες εκπαιδεύοντας προσωπικό στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών
   • υλοποιήσει δεκάδες εκπαιδευτικά σεμινάρια σε διευθυντικά στελέχη της ελληνικής βιομηχανίας και του δημοσίου τομέα
   • εκπαιδεύσει πάνω από 7.000 παραγωγούς

   Η εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων Lotus, σχεδιάζει μαζί σας την εκπαίδευση του προσωπικού σας

   • αναλύοντας τις εκπαιδευτικές σας ανάγκες,
   • προσαρμόζοντας το εκπαιδευτικό υλικό στο στρατηγικό και τεχνολογικό περιβάλλον της επιχείρησής σας
   • χρησιμοποιώντας σύγχρονα πολυμέσα και διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό

   Η Lotus Business Consulting διαθέτει εμπειρία στον σχεδιασμό σύγχρονων εκπαιδευτικών λύσεων καθώς υλοποίησε με επιτυχία την δημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού με χρήση πολυμέσων για την κατάρτιση των στελεχών του ΕΦΕΤ.

   Δείτε πως μπορεί η επιχείρησή σας να επιδοτηθεί για εκπαιδευτικά προγράμματα