GR |  ENG
ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ (CLUSTERING)_23/01/2012


Σχέδια Συνέργειας και Δικτύωσης (Clustering)

Αφορά: επιχειρηματικά σχήματα συνέργειας και δικτύωσης 10 τουλάχιστον επιχειρήσεων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και πέντε στην υπόλοιπη Ελλάδα, υπό μορφή κοινοπραξίας. Προβλέπει τη δυνατότητα παροχής κάθε είδους ενίσχυσης.

Δικαιούχοι :Τα ενισχυόμενα επενδυτικά σχέδια πρέπει να περιλαμβάνουν κοινές δράσεις
των επιχειρήσεων που απαρτίζουν τα σχήματα συνέργειας - δικτύωσης όπως :
 • κοινές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό παραγωγής, προμήθεια ή παροχή κοινών
 • υπηρεσιών
 • δράσεις ελέγχου ποιότητας
 • δράσεις αποθήκευσης, δικτύων διανομής, δικτύων προμηθειών, διακίνησης
 • έκθεσης και πώλησης εμπορευμάτων ή παροχής υπηρεσιών,
 • κοινό εμπορικό σήμα και σύστημα διαδικτυακού εμπορίου,
 • κοινή πιστοποίηση και σήμα ποιότητας κ.λ.π

Προϋπολογισμός : από 200.000 ευρώ έως 20.000.000 ευρώ.

Δαπάνες:
 • Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός ή αγορά κτιριακών εγκαταστάσεων και των συνδεδεμένων με αυτές ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου,
 • Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων
 • Μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση
 • Άυλα περιουσιακά στοιχεία, που συνίστανται στην απόκτηση στοιχείων ενεργητικού που προκύπτουν από τη μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της απόκτησης δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης, τεχνογνωσίας ή μη νομικά κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων.
Συμμετοχή των ΜΜΕ σε εκθέσεις, για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία

Επιχορήγηση :
  έως 50%.
Δίνεται η δυνατότητα λήψης προκαταβολής ( 30% της εγκριθείσας ενίσχυσης) .

Έναρξη υποβολών αιτήσεων από 30/01/2012 έως 30/05/2012

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας


<< πίσω
<< αρχή