GR |  ENG
Επενδυτικές ευκαιρίες μέσω των τοπικών προγραμμάτων CLLD/LEADER_09/02/2017


Επιχειρήσεις, ιδιώτες, δημόσιοι φορείς θα ωφεληθούν από το νέο πρόγραμμα «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» – CLLD/LEADER, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Μετά την έγκριση από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων των προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης CLLD/LEADER τον προηγούμενο Δεκέμβρη, αναμένονται οι προσκλήσεις των Αναπτυξιακών-Ομάδων τοπικής δράσης.

Το Μέτρο 19 - CLLD/LEADER  στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020, θα διαθέσει 360,6 εκ. ευρώ σε 49 τοπικά προγράμματα. Τα προγράμματα θα εφαρμοστούν σε διευρυμένες περιοχές παρέμβασης, με ενσωμάτωση των πρώην περιοχών ΟΠΑΑΧ, διασφαλίζοντας την εξ ολοκλήρου κάλυψη των αγροτικών περιοχών της χώρας.

Η υλοποίηση του προγράμματος θα ενισχύσει την αρμονική ανάπτυξη αστικών και αγροτικών περιοχών, θα δώσει τη δυνατότητα να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης ολοκληρωμένου και πολυτομεακού χαρακτήρα, θα  ενισχύσει παρεμβάσεις δημοσίου και ιδιωτικού χαρακτήρα. Στους στόχους του προγράμματος  είναι μεταξύ άλλων η ενίσχυση των νεών και υφιστάμενων υποδομών και υπηρεσιών, η υποστήριξη της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας καθώς και η υλοποίηση άυλων παρεμβάσεων σε σχέση με τη δικτύωση και την ανάπτυξη των τοπικών ικανοτήτων.

Με βάση τις τοπικές ανάγκες και πρωτοβουλίες αλλά και τις αναδυόμενες ευκαιρίες και προοπτικές της εκάστοτε περιοχής, οι ομάδες τοπικής δράσης (ΟΤΔ) διαμόρφωσαν την τοπική τους αναπτυξιακή στρατηγική και εκπόνησαν το σχέδιο δράσης τους, το οποίο αξιολογήθηκε και εγκρίθηκε.

Το CLLD/LEADER  θα ενισχύσει έργα και ενέργειες δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα, τα οποία συμβάλλουν με έμμεσο ή άμεσο τρόπο στην τοπική ανάπτυξη.

Τα έργα ιδιωτικού χαρακτήρα αφορούν :
 • Μεταποίηση και εμπορία γεωργικών και μη γεωργικών προϊόντων καθώς και επενδύσεις σε επιχειρήσεις επεξεργασίας και εμπορίας δασικών προϊόντων
 • Ενθάρρυνση δραστηριοτήτων μέσω της ανάπτυξης και της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα, στηρίζοντας την ίδρυση, τον εκσυγχρονισμό, την επέκταση τουριστικών, αγροτικών επιχειρήσεων καθώς και άλλων τομέων της οικονομίας.
 • Ενέργειες συνεργασίας και δικτύωσης  (ενίσχυση πιλοτικών έργων, νέων μεθόδων εργασίας/παραγωγής, βραχείες αλυσίδες, περιβαλλοντικά έργα).  
Τα προϊόντα αγροδιατροφής που ενισχύονται
 1. Προϊόντα δημητριακών (απλά αρτοσκευάσματα, ζυμαρικά κ.λπ.)·         Γαλακτοκομικά προϊόντα: γάλα, γιαούρτι, τυρί, βούτυρο κ.ά.
 2. Προϊόντα φυτικής προέλευσης με ή χωρίς γλυκαντικές ύλες: γλυκά κουταλιού, μαρμελάδες, κομπόστες, ζελέ φρούτων, παστέλια με ξηρούς καρπούς, πετιμέζι, μουσταλευριά.
 3. Ελαιόλαδο και διάφορα αρωματικά φυτά, μπαχαρικά, αιθέρια έλαια, χυμοί φρούτων κ.α..
 4. Προϊόντα διατηρημένα με αλάτι, ξύδι και λάδι τρόφιμα φυτικής προέλευσης, ιδίως ελιές και προϊόντα ελιάς, τουρσιά, σάλτσες.
 5. Προϊόντα διατηρημένα με ξήρανση, ιδίως φρούτα και λαχανικά, ξηροί καρποί, όσπρια, αρωματικά φυτά.
 6. Προϊόντα με μέλι και ξηρούς καρπούς, αποξηραμένα φρούτα, μαστίχα, κρόκος κ.α. 
Όσον αφορά τα έργα δημοσίου χαρακτήρα, το πρόγραμμα απευθύνεται στις παρακάτω ενισχυόμενες ενέργειες:
 1. Βελτίωση (συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής αναβάθμισης), αποκατάσταση και επέκταση δημόσιων κτηρίων για κοινωφελή χρήση, για δραστηριότητες όπως διενέργεια εκδηλώσεων, άθληση, εκπαίδευση (μουσεία, εκθετήρια, βιβλιοθήκες κλπ), η δημιουργία πολυχώρων, η στέγαση υπηρεσιών ή/και τοπικών επαγγελματιών με σκοπό την επίδειξη και πώληση τοπικών προϊόντων.
 2. Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου.
 3. Έργα υποδομών ή υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού.
 4. Έργα δημιουργίας, ανάπτυξης ή βελτίωσης υποδομών και υπηρεσιών αναψυχής, πολιτισμού, καθώς και ενέργειες ανάδειξης και προβολής για την αύξηση της ελκυστικότητας της περιοχής.
 5. Έργα που στοχεύουν στην περιβαλλοντική αναβάθμιση των περιοχών.Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει μέχρι 600.000€, εκτός των έργων που αφορούν διαχείριση στερεών/υγρών αποβλήτων, καθώς και έργων ύδρευσης, στα οποία ο συνολικός προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει μέχρι 2.000.000€.
Για τα έργα τα οποία αφορούν άυλες ενέργειες ο συνολικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 50.000 € για δημόσιου χαρακτήρα έργα και το ποσό των 100.000 €για ιδιωτικού χαρακτήρα έργα.
Το ποσοστά ενίσχυσης, φτάνουν μέχρι το 50% για τις ιδιωτικές επενδύσεις και μέχρι το 100% για τους Ο.Τ.Α. και Συλλογικούς και λοιπούς φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (για δημοσίου χαρακτήρα επενδύσεις).

Οι ιδιωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις πρέπει να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της τοπικής οικονομίας.Οι κατά τόπους Αναπτυξιακές Εταιρίες Ο.Τ.Α. έχουν ξεκινήσει τις ενημερώσεις προς τους ενδιαφερόμενους επενδυτές και αναμένονται οι προσκλήσεις για την κατάθεση αιτήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

<< πίσω
<< αρχή